raport oddziaływania na środowisko

ochrona środowiska

Świadczymy usługi w branży ochrony środowiska, oferując szeroki zakres analiz i ekspertyz przyrodniczych, m.in.:

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, raport oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe:

 • elektrownie wiatrowe,
 • drogi ekspresowe, autostrady, obwodnice, linie kolejowe,
 • przystanie jachtowe i modernizacje nabrzeży,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • wstępna ocena (screening) np. lokalizacyjna inwestycji,
 • i inne …

Ekspertyzy przyrodnicze:

 • monitoring przyrodniczy,
 • monitorning przedrealizacyjny,
 • monitoring porealizacyjny,
 • screening,
 • inwentaryzacja przyrodnicza,
 • waloryzacja przyrodnicza.

specjalna oferta dla przedsiębiorstw

 • organizacja, nadzór, realizacja i kontrola merytoryczna działalności przedsiębiorstwa związana z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie.
 • określanie i analizy parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska,
 • prognozowanie zmian w środowisku wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie raportów i opracowań dotyczących wpływu różnych przedsięwzieć na środowisko, oddziaływanie na środowisko
 • prowadzenie dokumentacji wynikających z przepisów ochrony środowiska,
 • prowadzenie firm stawiających farmy wiatrowe, doradztwo oraz pomoc na każdym etapie inwestycji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie dokumentacji dla transportu, np. przy budowie dróg itp.,
 • dla nowych klientów pierwsza wizyta w zakładzie i sporządzenie RAPORT ZADAŃ bezpłatnie.

dodatkowo oferujemy

 • współpraca z grupami ekspertów w zakresie ochrony środowiska
 • popularyzowanie wśród różnych grup spoełecznych idei ochrony środowiska, wykłady, zajęcia, szkolenia
 • uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach związanych z dużymi inwestycjami, doradztwo merytoryczne w radach nadzorczych itp.
 • doradztwo z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, EMAS, ISO.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, sprawdź nas !

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

ul. Sosnowa 6A, wejście B
71-468 Szczecin
tel. 91 884 15 77
fax 91 882 13 14
office@4-enviro.com